خوشه بندی مشتریان بانکداری الکترونیک با استفاده از داده کاوی

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,293

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IPRIA03_008

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

Abstract:

امروزه یکی از چالش های بزرگ سازمان های مشتری محور، شناخت مشتریان، خوشه بندی آنها و تعیین میزان ارزش هر خوشه می باشد. کشف الگوهای پنهان (داده کاوی) با ا ستخراج دانش از حجم انبوه داده ها تحولی عظیم در عرصه ی مدیریت مشتریان ایجاد کرده است. داده کاوی با ایجاد تمایز بین خوشههای مختلف مشتریان امکان رتبه بندی آنها را فراهم می کند. در راستای این هدف اطلاعات تراکنشی و اطلاعات شخصی مربوط به 917 نفر از مشتریان بانکداری الکترونیکی بانک تجارت (یک شعبه) در بازه زمانی دو ساله (1393 الی 1394) گردآوری شد. مشتریان نمونه بر اساس تحلیل RFM و از طریق اطلاعات تراکنشی (تاریخ آخرین تراکنش، تعداد تراکنش های آنلاین، مبلغ تراکنش های آنلاین) به 4 بخش تقسیم شدند. در نهایت کشف الگوهای پنهان بین داده ها با استفاده از الگوریتم C5 انجام شد و شاخص هایی که بیشترین ضریب تاثیرگذاری پیش بینی کننده را داشتند مشخص گردید. یافته های این تحقیق می تواند در راستای تدوین استراتژی های مدیریت مشتریان توسط مدیران بانک مورد استفاده قرار گیرد.

Authors

نگاه محرمی

کارشناس ارشد نرم افزار

سیدابوالقاسم میرروشندل

استادیار دانشکده فنی، دانشگاه گیلان