تحلیل استنادی مقالات جمعیت شناسی ایران برای دسته بندی نویسندگان تاثیر گذار و تعیین حوزه های در حال ظهور

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 299

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JKIM-1-4_002

تاریخ نمایه سازی: 19 شهریور 1396

Abstract:

هدف: هدف پژوهش حاضر، تحلیل استنادی مقاله­های منتشر شده حوزه جمعیت شناسی ایران است.روش شناسی: این پژوهش از نوع مطالعات کاربردی است که با استفاده از شیوه علم سنجی و فن تحلیل هم استنادی مقوله­های اسمی انجام شده است. جامعه پژوهش کلیه تولیدات علمی در حوزه جمعیت شناسی، با محوریت فعالیت های انتشاراتی انجمن جمعیت شناسی ایران از آغاز فعالیت رسمی انجمن تا به امروز می­باشد که شامل کلیه مقالات چاپ شده در 11 شماره نخست مجله نامه انجمن جمعیت شناسی ایران و مجموعه مقالات منتشر شده چهار همایش از شش همایش برگزار شده انجمن تا زمان اجرای مطالعه می گردد. برای استناد فقط نام نویسنده اول مورد نظر قرار گرفت. با استفاده از نرم افزارهای یو سی آی نت و راور ماتریس روابط هم استنادی بین مدارک مذکور محاسبه و ترسیم شد.یافته­ها: یافته­های پژوهش نشان داد که کلیه نویسندگان (افراد و سازمان­های) مورد استناد را می­توان در سه دسته کلی جای داد. گروه مرجع، دسته پراستناد و دسته کم استناد. از جمله مهم­ترین افراد در دسته مراجع می­توان به جمعیت شناسانی همچون حبیب­الله زنجانی، محمد میرزایی، محمدجلال عباسی شوازی، شهلا کاظمی پور، حسن سرایی، مهدی امانی و مانند آن را نام برد، همچنین سامانه مرکز آمار ایران به عنوان پراستادترین­ها شناخته شد.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نیز این فرض را تایید می­کنند که میزان دریافت استناد نشانه تاثیرگذاری است. نتایج این پژوهش نشان داد که با کمک تحلیل استنادی می­توان برجستگان رشته را شناسایی و معرفی نمود. کاربرد این روش هم استنادی در حوزه جمعیت شناسی توانست به صورت عینی تاثیرگذاران این رشته علمی را بدون اعمال سلیقه­های ذهنی نشان دهد.

Authors

فرامرز سهیلی

استادیارگروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه پیام نورتهران

سعید نوایی

کارشناس ارشدجمعیت شناسی ازدانشگاه یزد

محمد توکلی زاده راوری

استادیارگروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه یزد

عباس عسکری ندوشن

دانشیارگروه جمعیت شناسی دانشگاه یزد