بررسی تاثیر پتانسیل کاتدی بر شکل بلوری رسوب های آهکی بر روی فولاد کم کربن و مقاومت به خوردگی آن ها در آب دریای خلیج فارس

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 391

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JMME-25-2_006

تاریخ نمایه سازی: 19 شهریور 1396

Abstract:

رسوب های آهکی بر روی بخشی از فولاد که واکنش کاتدی برای سطح آن ها اتفاق می افتد، تشکیل می شوند. هدف از انجام این تحقیق، بررسی شکل بلوری رسوب های آهکی تشکیل شده در پتانسیل های کاتدی مختلف بر روی فولاد کم کربن و نیز، بررسی تاثیر آن ها بر میزان مقاومت به خوردگی فولاد در آب دریای طبیعی می باشد. بررسی تاثیر مقاومت به خوردگی با انجام آزمون های الکتروشیمیایی امپدانس و پلاریزاسیون تافل انجام شد. بررسی مرفولوژی و نوع رسوب ها، به کمک تصویرهای میکروسکپ الکترونی روبشی (SEM) و آنالیز پراش پرتوی ایکس (XRD) انجام شد. نتایج بررسی های نوع و مرفولوژی رسوب ها نشان دادند که رسوب ها در پتانسیل 1/1 ولت به طور عمده از نوع کربنات کلسیم هستند. با این حال، رسوب های هیدروکسید منیزیم به صورت محدودتر در آن ها یافت شد و این رسوب ها به صورت یکنواخت و با چسبندگی مناسب بر روی سطح فولاد شکل گرفتند. اما، در پتانسیل 1/2- ولت، میزان تشکیل رسوب های هیدروکسید منیزیم و تخلخل لایه ها افزایش یافت. لایه های تشکیل شده در هر دو پتانسیل، باعث افزایش مقاومت به خوردگی فولاد کم کربن شد.

Authors

مریم شرفی

دانشجوی کارشناسی ارشد، بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز

محمود پاکشیر

دانشیار، بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز

محمدجعفر هادیانفرد

استاد، بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز

رضا بازرگان لاری

استادیار، بخش مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت