بهینه سازی توام زمان بندی بارانداز متقاطع و مسیریابی وسایل حمل و نقل

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 713

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IIEC13_281

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1396

Abstract:

در این تحقیق به بررسی توام مساله زمانبندی کامیون ها در بارنداز متقاطع و مسیر یابی وسایل نقلیه پرداخته می شود.بارانداز متقاطع به کار رفته در این مساله یک بارانداز متقاطع کم- به- زیاد است. از آنجا که تعداد تامین کننده ها از تعداد مشتریان بیشتر است، برای تحویل مستقیم از بارانداز متقاطع به مقصد باید به تعداد تامین کننده ها کامیون فراهم شود، اما برای کاهشهزینه های استفاده از کامیون، هر کامیون به تعدادی از مقاصد سرویس می دهد، و همچنین برای کاهش هزینه استفاده از کامیون-های خروجی از کامیون های ورودی به عنوان کامیون های خروجی استفاده می شود. مساله پیش رو به دنبال این است که تخصیصکامیون ها به مقاصد به شکلی باشد که کمترین هزینه عملیاتی را در بر داشته باشد. به همین دلیل در صورت تخصیص یککامیون ورودی به مقاصد مشخص، آن کامیون کالای مقاصد تخصیص داده شده به خود را تخلیه نمیکند، در این صورت سعی برکاهش هزینه های عملیاتی دارد. برای حل مدل در ابعاد کوچک از نرم افزار GAMS و در ابعاد بزرگ از روش ابتکاری استفادهشده است و نتایج بدست آوردهشده با نتایج مساله حل شده به صورت دقیق مقایسه می شود.

Authors

شایا امینی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه خاتم

محسن شیخ سجادیه

استادیار دانشکده صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر