بررسی انواع معیارهای موفقیت پروژه ها و ارایه شاخصهای کلیدی عملکرد پروژه های عمرانی

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,881

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ACCS03_015

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1396

Abstract:

یکی از مهمترین و اصلی ترین نگرانیهای مدیران پروژه و افراد مرتبط با پروژه، موفقیت پروژه است که نتیجه تلاشها و کوششهای کلیه افراد درگیر پروژه خصوصا مدیران پروژه می باشد. اما موفقیت پروژه مفهومی پیچیده و نسبی است که برای افراد مختلف معانی متفاوتی دارد .برای مدت طولانی، سه عامل زمان، هزینهو کیفیتبرای ارزیابی عملکرد موفقیت پروژه های بکار رفته اند اما مطالعات اخیر بیانگر این است که بجز این سه عامل، عوامل بسیار دیگری نیز هستند که بر مفهوم موفقیت پروژه موثرند. در این مقاله به بررسی مطالعات گذشته درباره عواملموفقیت پروژه و بطور اختصاصی معیارهای موفقیت پروژه های ساختمانی پرداخته و شاخصهای کلیدی عملکرد در دو گروه عینی و ذهنی ارایه شده است. این مطالعه می تواند در آینده به پژوهشگرانی که به دنبال راه حل چالشهای مربوط به بهبود اجرای پروژه های عمرانی و افزایش احتمال موفقیت در آنها هستند، کمک کند و شاخصهای کلیدی عملکرد را برای سنجش میزان موفقیت پروژه های ساختمانی پیشنهاد می دهد

Keywords:

عوامل موفقیت پروژه , معیارهای موفقیت پروژه های ساختمانی , شاخصهای کلیدی عملکرد پروژه , مهندسی و مدیریت ساخت

Authors

مهدی خسروی نو

دانشجوی دکترای مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن

بهنود برمایه ور

عضو هیات علمی دانشکده عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن