مکانیابی پارکهای محلهای اهواز نمونه موردی: محله زیتون کارمندی ، سه راه فرودگاه وگلستان

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 787

This Paper With 14 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MEMARICONF01_089

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1396

Abstract:

پارک ها به عنوان مراکزگذراندن اوقات فراغت بر اساس ظرفیت ،وسعت،جاذبه ی فضایی،میزان استفاده و شعاع دسترسی طبقه بندی میشود که مکانیابی نادرست فضاهای سبز شهری(پارک) ، به ایجاد ناهنجاری های بسیار اجتماعی منجر خواهد شد که لازم است در برنامه ریزی و عمران شهری و احداث فضاهای سبز رعایت ملاک ها واستاندارهای لازم برای مکان یابی آنها مدنظر قرار گیرد. هدف عمده این پژوهش بررسی موقعییت و چگونگی پارک ها در سطح محله های مورد نظر و شناسایی مکان های مناسب برای ایجاد پارک های جدید در جهت رفع نیاز های ساکنین این محله هاجهت استفاده از فضای سبز شهری و با توجه به استاندارد ها وضوابط علمی در شهر اهواز است که برای هریک از عوامل تاثیر گذار در مکان یابی پارک ها لایه های مرتبط تهیه شده است که با بهره گیری از نتایج حاصل از مقایسه اطلاعات فوق برای انتخاب مکان مناسب استقرار پارک های جدید به سه بخش تقسیم شده است.نتایج این پژوهش بیانگر آن است که برای مکانیابی پارک های موجود دراهواز از عوامل عام شناخته شده که در اکثر مطالعات مکانیابی مشترک میباشد،مانند جهت،زیر ساخت، فاصله زمانی،شعاع عملکرد،و در کنار مرور برخی مطالعات فضای سبز شهری منجر به ارایه مدلی نو با هدف شناسایی عوامل موثر بر مکانیابی فضای سبز شهری گردید که با توجه به مقایسه سایت های پیشنهادی و مقایسه کردن مجموع ماتریس های سازگاری و مطلوبیت و با توجه به ماتریس های ظرفیت سایت ها و همچنین مقایسه کردن شعاع عملکرد هریک و توجه به جهت توسعه سایت های پیشنهادی ،سایت شماره 3 به دلیل دارا بودن این ویژگی ها که برای ایجاد یک پارک در سطح محله نیاز مناسب است و نسبت به سایت های معرفی شده دیگر دارای ویژگی های مطلوب تر می باشد و برای ایجاد فضای سبز انتخاب شده است.

Authors

کورش لطفی

گروه شهرسازی واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی ، اهواز ، ایران

مهتاب مرادی دول امیر

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسلامی،اهواز،ایران

زهرا قاسمی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسلامی،اهواز،ایران

زینب دلفی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسلامی،اهواز،ایران