رویکرد قوانین ایران در بزهکاری اطفال و نوجوانان

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 374

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NHSC01_042

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1396

Abstract:

با توجه به حساسیت موضوع مسیولیت کیفری و کیفر زدایی از اطفال در قانون مجازات اسلامی و نوآوری های موجود در قانون مجازاتاسلامی، اجرای این قانون، نویدبخش مرتفع شدن بسیاری از اشکالات قانون مجازات اسلامی است. به دلیل اینکه کودکان و نوجوانان بهاقتضای سنشان در مسایل کیفری به ویژه جرایم نوپیدا و پیچیده امروزی، رشد و توانایی فکری لازم را ندارند. قانون مجازات اسلامی مصوب1392 رویکردی نو را در زمینه بزهکاری اطفال اتخاذ نمود. اهم این تحولات و نوگرایی ها عبارتند از: تعیین نه سال قمری به عنوان سنورود افراد به سیستم کیفری، حذف تعزیر افراد نابالغ، پذیرش مسیولیت نقصان یافته اطفال بزهکار تا هجده سالگی، اشتراط رشد کیفریبرای افراد بالغ کمتر از هجده سال در جرایم موجب حد و قصاص. تحقیق حاضر تلاش نموده است تا رویکرد قوانین ایران در بزهکاریاطفال و نوجوانان را در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری مورد مطالعه قرار دهد.

Keywords:

قانون مجازات اسلامی , قانون آیین دادرسی کیفری , جرایم اطفال و نوجوانان

Authors

سیامک واثقی

گروه الهیات، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران