اختلال خواندن در دانش آموزان ابتدایی و درمان آن

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 7,784

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PSCONF05_006

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1396

Abstract:

باتوجه به این که مسله ی اختلال خواندن در حیطه ی آموزشی موضوع مهمی در فرایند یادگیری است وسبب اختلال در این فرایند می شود لزا در این مقاله به آن پرداخته شده اس در زمان خواندن چشم دارای دو حرکت است :الف: توقف: کلمات از طریق چشم به مغز منتقل میشود.ب: پرش: چشم روی کلمات حرکت می کند.اما در حدود 10 تا 15 درصد کودکان، به این فرآیند اساسی آسیب رسیده است و اغلب به زحمت و کوشش مادام العمر در مهارت خواندن منتهی می شود. این افراد دارای ناتوانی یادگیری هستند که اختلال خواندن نامیده میشود این بیماری خودش را دردوران ابتدایی به خصوص درکلاس دوم ابتدایی خودش را نشان می دهد ومی بایستی برای مقابله ی با آن اقدام کرد این کار باید از طریق مربی تربیتی صورت گیردالبته این کار زمانی صورت می گیرد که راه درمان آن مربوط به حالت ونقص جسمانی نباشد است پیشنیاز درست خواندن ،برخورداری از توانایی هایی چون دقت شنوایی ، ادراک شنوایی و حافظه شنوایی و نیز دقت بینایی ، ادراک بینایی و حافظه بینایی است علل ایجاد این بیماری الف):رشد ناکافی حرکات چشم ب):عدم غلبه نیمکره مغزی (چپ برتری یا راست برتری ج):عدم درک این وضوع که مکان حروف یا کلمه باعث میشود که جمله یا و ):تند خوانی وعدم توجه وبی دقتی کلمه بطور کلی تغییر کند ) د):رشد ناکافی ه):تدریس وآموزش نامناسب ز ):در موارد خیلی شدید علت آن ممکن است اختلال در سیستم عصبی باشد .دراین مقاله ضمن برسی این بیماریبه روش های درمان آن نیز پرداخته شده است این تحقیق تلفیقی از روش مطالعه ی کتابخانه ای استفاده از سایر منابع مطالعاتی است به دین صورت که ابتدا به جمع آوری مطالب پرداخته شده وسپس به تحلیل آن ها پرداخته است:

Authors

احمد چنانی

استاد دانشگاه فرهنگیان امام رضا ع اندیمشک

رسول قایمی صدر

رییس دانشگاه فرهنگیان امام رضا ع اندیمشک

مهدی عابدی

دانشجوی علوم تربیتی دانشگاه امام رضا ع اندیمشک

ایمان اسماعیل وندی

دانشجوی علوم تربیتی دانشگاه امام رضا ع اندیمشک