بررسی اختلالات گفتاری در دانش آموزان ابتدایی

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 4,067

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PSCONF05_022

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1396

Abstract:

تحقیق حاضر با هدف مطالعه میزان اختلالت گفتاری در دانش آموزان ابتدایی انجام شده است که در ابتدا با بیان کلیاتی از رشد زبان و گفتار کودک به بیان انواع اختلال گفتاری و راهبردهای رفع آنها در کودکان می پردازیم که پس از تحقیق و مطالعه مشخص شده لکنت زبان شایعترین اختالال گفتاری در دانش آموزان بوده است و دو زبانگی در ایجاد اختلالات زبانی کودکان تاثیری نداشته است همچنین لکنت زبان در نمونه مورد مطالعه ریشه ارثی ندارد و ترس و اضطراب نیز در ایجاد اختلال زبان کمترین نقش را دارد.

Authors

محسن عالی محمودی گم یکی

دانشجوی رشته علوم تربینی دانشگاه فرهنگیان امام رضا ع اندیمشک

فایزه دهقانی نژاد

کارشناس علوم تربیتی دانشگاه پردیس خواهران امیر کبیر کرج

زهرا نوذری

دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه پردیس فاطمه الزهرا اهواز

سیده حسنی موسوی خلیل آباد

دانشجو کارشناسی علوم تربیتی گرایش دبستان دانشگاه نسیبه تهران