تحلیل کتب داخلی و خارجی بر اساس بازه زمانی، کشورهای مورد بررسی و ... در زمینه محتوای برنامه درسی

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 453

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICCIH02_057

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396

Abstract:

هدف این مقاله، به بررسی و تحلیل کتب داخلی و خارجی (بر اساس بازه زمانی، کشورهای مورد بررسی و ...) در زمینه محتوای برنامه درسی به منظور تحلیل و ارزیابی از محتوای برنامههای درسی و کتب درسی به همراه ارایه پیشنهادهای کاربردی در زمینه اصلاح برنامه و متون کتب میباشد. برای نیل به این هدف، طرح تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی (اسنادی) بر پایه روش تطبیقی انتخاب گردید و جامعه و نمونه آماری کلیه کتب در مقاطع مختلف تحصیلی میباشد. با استناد به منابع و مباحث موجود و ارزیابی انجام گرفته در زمینه برنامههای درسی و کتب درسی، میتوان گفت که در ایران شیوه انتخاب و سازماندهی محتوا -هم برنامهها و هم کتب- دارای نقص-هایی میباشد که نیاز است تا نسبت به برطرف کردن این نقصها، اقدامات لازم صورت گیرد و متناسب با برنامههای درسی و استفاده از چارچوبهای لازم در متون و برنامهها تغییرات لازم را ایجاد نمود.

Authors

خجسته رفیعی نژاد

دانشجوی دکترا دانشگاه آزاد تربت حیدریه رشته برنامه ریزی درسی