تشخیص ناهنجاری محلی در دنباله های ویدیویی شلوغ با نگاشت سلسله مراتبی ویژگی های محلی مبتنی بر نمونه های آموزشی نرمال

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 540

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CSCG01_006

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396

Abstract:

مقاله حاضر روشی جهت تشخیص رخدادهای ناهنجار محلی در دنباله های ویدیویی شلوغ ارایه داده است که از نمونه های آموزشی نرمال برای تعیین رفتارهای هنجار استفاده می کند. روش اراده شده فرایند کشف فعالیت با رویکرد بدون نظارت است که به طور خودکار به ساخت الگوهای فعالیت نرمال در سطوح مختلف می پردازد. در روش پیشنهادی، ویژگی های محلی سطح پایین طی روندی سلسله مراتبی به ویژگی های سطح بالاتر برای تعیین فعالیت های نرمال برجسته نگاشت می شوند. سپس، یک تابع انرژی براساس شعاع همسایگی نمونه های آموزشی طراحی شده و با استفاده از الگوهای فعالیت برجسته رخدادهای ناهنجار محلی در نمونه های آزمون شناسایی می شوند. برای نشان دادن اثربخشی روش ارایه شده در نتایج تجربی آزمایش ها به تشخیص ناهنجاری بر روی دادگان UCSD شامل دو مجموعه Ped1 و Ped2 و مقایسه عملکرد آن با برخی روش های موجود پرداخته شده است.

Authors

لیلا محمدی

دانشگاه یزد، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

محمدعلی زارع چاهوکی

دانشگاه یزد، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر