روشهای پیش بینی تصادفات شهری و میزان تاثیر گذاری متغیرها بر تصادفات شهری

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 223

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICOHACC02_344

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396

Abstract:

امروزه مسیله حوادث رانندگی و بروز تصادفات زیاد را تهدیدی جدی برای سلامت عمومی محسوب می کنند که اثرات شوم و زیان بار آن بر پیکره جوامع بسیار مشهود و بارز است. بدلیل وسعت پهناور کشور، رشد جمعیت، افزایش مالکیت وسایل نقلیه و در نتیجه افزایش تبادلات درون و برون منطقه ای، حوادث ترافیکی به یکی از معضلات مهم بخش حمل و نقل کشور و متعاقبا استان تبدیل شده است. متاسفانه ایران نیز یکی از کشورهاییاست که بیشترین موارد مرگ و میر و جراحت ناشی از تصادفات را دارد. مطالعات در کشور ما نشان می دهد که در حال حاضر، در ایران با دارا بودن بیش از 161714 کیلومتر جاده و 5/5 میلیون اتومبیل سالانه بیش از 25222 نفردر اثر تصادفات ناشی از وسایل نقلیه کشته و بیش از 122222 نفردر سال مجروح و مصدوم می شوند. در این پژوهش به بررسی و شناسایی عوامل موثر بر تصادفات جادهای درمحور اردبیل- مغان و ارایه راهکارهای سازنده برای کاهش تصادفات جاده ای و تلفات ناشی از آن پرداخته شده است. در این پژوهش برای جمع آوری داده های تحلیلی و استنباطی پرسشنامه استانداردی طراحی و تدوین گردیده که از طریق مصاحبه با افرادی که بعنوان نمونه انتخاب شده اند اطلاعات لازم بدست آمده است. این پرسش نامه بر اساس روش لیکرت که یک مقیاس پنج گزینه ای به صورت بسیار زیاد، زیاد، متوسط، کم و بسیار کم دارد تنظیم شده است و به هر کدام از این مقیاس ها امتیاز 1 تا 5 ه می شود. داد نرم افزار با استفاده از SPSS تحلیل های آماری صورت گرفته است. بر اساس نظر پاسخ دهندگان عوامل مربوط به جاده مهمترین علت اصلی تصادف در محور مذکور است و بعد از آن عوامل انسانی، خودرو و در نهایت عوامل مربوط به محیط میباشد.

Authors

ابراهیم نورمحمدی

دانشجوی کارشناسی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان

رضا تقی پورسهل آبادی

دانشجوی کارشناسی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان،