مدیریت پسماند و تاثیرآن درکاهش آلودگی زیست محیطی

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 503

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

BMCO01_002

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396

Abstract:

به طور کلی زایدات ناشی از مصرف منابع در جامعه و بخصوص زایدات مراکز بهداشتی و درمانی ، خانگی و ...روز بروز افزایش یافته و منجر به آلودگی هر چه بیشتر محیط زندگی بشر شده علاوه براین عدم مدیریت زایدات از جمله زایدات بیمارستانی موجب اشاعه بیماریها و تهدیدی جدی بر سلامت جامعه می باشد .در این تحقیق تلاش شده است تا با معرفی انواع پسماندها راههایی برای کنترل آ نها و آسیب کمتر ناشی از آ نها صورت پذیرد ، شیوه های مختلف جمع آوری پسماند را بررسی کرده و همچنین راههای مدیریت پسماند شهری در شهرهای بزرگ کشور مانند تهران و اصفهان و همچنین روشها ی دفع مواد زاید بهداشتی در کشورهای جامعه اروپا بیان گردیده و بدین ترتیب یک مقایسه کلی صورت گرفته است .

Keywords:

مدیریت پسماند – بازیافت – دفن بهداشتی –موادزایدبیمارستانی –تفکیک- ورمی کمپوست – پسماند صنعتی

Authors

زهره شیردل

دانشجوی کارشناسی ارشدمحیط زیست آمایش و ارزیابی دانشجوی پیام نورمرکزتهران شرق

محمد رضوانی

دانشیاردانشگاه پیام نورگروه علمی منابع طبیعی ومحیط زیست تهران