کنترل کوادروتور با استفاده از کنترلر تطبیقی PID مدل مرجع بر مبنای روش پایداری لیاپانف

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 606

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

BPJ03_075

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396

Abstract:

دراین مقاله به مدلسازی و کنترل تطبیقی PID- کوادروتور به روش مدل مرجع بر مبنای روش پایداری لیاپانوف پرداخته می شود. ابتدا معادلات دینامیکی حاکم بر کوادروتور به کمک روش لاگرانژ استخراج گردیده و سپس الگوریتم کنترلی تطبیقی PID معرفی می گردد .شبیه سازی نتایج بدست آمده توسط نرم افزار MATLAB بدست آمده است.

Authors

ابوالقاسم نقاش

دانشیار دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

احسان رحیم زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد دینامیک پرواز و کنترل، دانشگاه صنعتی امیرکبیر