تشخیص خودکار بیماری MS برروی تصاویر MRI با استفاده از بردار ماشین پشتیبان

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 524

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

BPJ03_124

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396

Abstract:

بیماری MS بیماری خود ایمنی می باشد که به بافت اطراف فیبرهای عصبی حمله می کند و میلین را که پیام ها را در طول رشته های عصبی انتقال میدهد تخریب می کند و باعث ایجاد نقاط سفیدی به نام پلاک بر روی اعصاب می شود. تشخیص به موقع بیماری MS و به دست آوردن اندازه پلاک ها در درمان این بیماری بسیار موثر می باشد. تشخیص و ناحیه بندی ضایعات بیماری MS در تصاویر MR به دلیل تفاوت در شکل، اندازه و محل قرار گرفتن آنها بسیار دشوار و زمانبر می باشد. به همین دلیل امروزه بخش بندی خودکار ضایعات MS در تصاویر MR مغزی هدف تشخیص بیماری بسیار مورد توجه محققین قرار گرفته است. ما در این مقاله روشی خودکار جهت بخش بندی ضایعات MS ارایه نموده ایم. در این مقاله ما تلاش کرده ایم که به کمک روش رشد ناحیه ای و دسته بندی کننده SVM روش مناسب و کاربردی را برای تشخیص بیماری MS ارایه دهیم که در واقع روش پیشنهادی ما نسبت به سایر روش ها از کارایی بهتری برخوردار باشد نتایج حاصل از آزمایشات بر روی پایگاه داده حاکی از دقت 80/03 برای روش پیشنهادی می باشد

Keywords:

ماتیپل اسکلروزیس MS , ضایعات MS , تصویربرداری تشدید مغناطیسی MRI , بخش بندی

Authors

المیرا نادم

کارشناسی ارشد کامپیوتر، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

محمدمهدی حسینی

عضو هییت علمی گروه برق، دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

مریم رزاقی

کارشناسی ارشد مکاترونیک،؛ دانشکده برق، انشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین