بررسی حقوقی فسخ و آثار آن در عقد نکاح

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,357

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

KAUHEM01_032

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396

Abstract:

در میان مسایل و موضوعات حقوق خانواده یکی از مباحث مهم و اساسی مبحث انحلال نکاح می باشد که شامل موضوع طلاق وفسخ نکاح است. اساتید و علماء محترم حقوق در مورد طلاق تالیفات متعددی دارند و بحث های مختلفی را در مورد علل وعوامل طلاق و راه های جلوگیری از آن ارایه دادهاند، اما در مورد فسخ نکاح کمتر به ارایه مطلب پرداخته و در مبحث انحلالنکاح این موضوع را به اجمال مورد بررسی قرار دادهاند. همچنین یکی از تلاش های طرفداران تساوی حقوق زن و مرد، تثبیت وقانونی کردن این امر است که زن و مرد هم در مورد ایجاد علقه زناشویی و عقد نکاح از وضعیت یکسانی برخوردارند و هم درمورد انحلال نکاح (اعم از فسخ یا طلاق) و اگر محدودیت های قانونی نیز وجود دارد، به طور مساوی هر دو را در بر می گیرد.در حقوق ایران حق مساوی زن و مرد برای ایجاد علقه زوجیت و عقد نکاح از جهت اینکه قصد و رضای طرفین لازم است،تامین شده ولی در خصوص انحلال نکاح تفاوت هایی بین حدود اختیار زن و مرد وجود دارد. اصولا در حقوق ایران انحلالارادی نکاح تحت دو عنوان: فسخ و طلاق صورت می گیرد. بحث ما در این نوشتار پیرامون خیار فسخ نکاح و تفاوتهایی که فسخنکاح با طلاق دارد و نیز حدود اختیار هر یک از زن و مرد در استفاده از آن با عنایت به مبانی فقهی می باشد.

Keywords:

فسخ , نکاح , قاعده لاضرر و لا حرج , تدلیس , خیار

Authors

مارال موسوی

کارشناس ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق قضایی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

محبوبه عبدالهی

استادیار حقوق خصوصی، گروه حقوق قضایی، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران