بررسی معادلات انتقال انتشار در حالت دو بعدی و مقایسه آن با روش تحلیلی دیفرانسیل کوادراچر

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 675

This Paper With 11 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICESCONF04_002

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396

Abstract:

نتایج حاصل از حل عددی و تحلیلی مثال اول درحالت دو بعدی معادله C-D برای Δt=0.00625s و t=1s در حالتی که تعداد گره ها در دامنه محاسباتی برابر با N(x)=N(z)=30 باشد.در این تحقیق پس از معرفی معادله انتقال انتشار (A-D) و پارامتر های آن به تشریح روش DQ و عوامل تاثیر گذار بر دقت این مدل عددی پرداخته شد. سپس به مدلسازی دو مثال در حالت یک بعدی، یک مثال در حالت دو بعدی و یک مثال در حالت سه بعدی با استفاده از مدل عددی DQ پرداخته و نتایج حاصله با نتایج تحلیلی موجود مقایسه گردیدند. البته با توجه به اینکه عوامل مهم در دقت مدل عددی DQ محاسبه ضرایب وزنی و توزیع گره ها در دامنه محاسباتی هستند، انتخاب این دو عامل در دقت نتایج بسیار حایز اهمیت می باشد. همانطور که از نتایج پیداست نتایج مدل عددی DQ خیلی به نتایج مدلهای تحلیلی نزدیک بوده و در مواردی کاملا به آنها منطبق شده و این حاکی از دقت بسیار بالای مدل عددی DQ می باشد که با استفاده از یک شبکه درشت و تعداد گره های کمتر نسبت به دیگر مدلهای عددی می تواند نتایجی با دقت بالا ارایه دهد و با افزایش تعداد گره ها نیز تغییرات چندانی در حل مسیله بوجود نمی آید. پس برای حل مسایلی با ابعاد بزرگ به خوبی از این روش استفاده کرد.

Authors

شهرام خلیلی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه های هیدرولیکی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج ، ایران

آرش اسدی

استادیار مهندسی آب-منابع آب ، واحد دهدشت، دانشگاه آزاد اسلامی، دهدشت ، ایران