ارزیابی بیوانفورماتیکی مسیرهای سیگنالی تارگتوم hsa-miR-3934 و عملکرد SNP مرتبط با آن(rs2976394) در افراد مبتلا به سرطان معده

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 613

This Paper With 5 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCRIB01_002

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396

Abstract:

در سال های اخیرسرطان معده دومین علت مرگ و میر در اثر سرطان به شمار می رودکه علاوه بر هزینه های قابل توجه، مشکلات عدیده ای را بر خانواده ها تحمیل نموده و خود توجیه مناسبی جهت شناسایی بیومارکرهای مرتبط می باشد.. بدین علت برای یافتن اطلاعات بیوانفورماتیکی یشتر در این رابطه سایت های NCBI، miRNASNP، miRBase، phenomiR ، miRWALK2.0 و DAVID مورد استفاده قرار گرفت. مطالعات انجام شده در سایت های NCBIبیانگر آن است که یکی از ژن های درگیر با این بیماری ژن PSCA در جایگاه کروموزومی 8q24.2 می باشد. در این ارتباط به منظور شناسایی میکرو RNAهای مرتبط با آن از پایگاههای داده miRNASNP و miRdSNP استفاده شد. بررسی ها در جایگاه rs2976394 مشخص ساخت که آلل C به T تبدیل میشود، که ممکن است براتصال و عملکرد میکرو RNAهای مرتبط با این ناحیه اثر بگذارد. در نهایت hsa-miR-3934 به عنوان یکی از مهمترین میکرو RNAهای مرتبط با این ژن مشخص شده و با توجه به تایید نقش hsa-miR-3934 در سرطان معده از طریق پایگاههای داده بیوانفورماتیکی از جمله phenomiR، بدست آوردن ژن های هدف آن از طریق پایگاه داده miRWALK2.0 و ارزیابی مسیرهای سیگنالی مرتبط با آن با استفاده از پایگاه داده DAVID، این میکرو RNA به منظور آنالیزهای بعدی انتخاب گردید

Keywords:

سرطان معده , بیوانفورماتیک , ژن PSCA , میکروRNA(has-miR-3934) , چندریختی تک نوکلیوتیدی rs2976394

Authors

بهاره صمدی

بخش ژنتیک، گروه زیست شناسی، موسسه آموزش عالی نوردانش، میمه، اصفهان، ایران

کامران قایدی

بخش زیست شناسی سلولی م مولکولی، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

محمدحسین صنعتی

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، شهرک پژوهش ، کیلومتر ۱۵، بزرگراه تهران-کرج ، تهران، ایران

منصوره آزاده

زیست فناوری نوین، آموزشگاه بیوتکنولوژی، اصفهان، ایران