اتش سوزی ساختمان پلاسکو و دلایل فروریزش آن

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,857

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CCIVIL02_041

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396

Abstract:

با پیشرفت علم در تمام زمینه ها به خصوص کشف برق و گاز، سبب ایجاد تاسیسات و لوله کشی های شهری ونیروگاه ها شد که در نتیجه ی پیوند عمیق این نیرو ها و انرژی ها با زندگی شهری مردم، در کنار تمام مزایا و آسایشی کهبرای نسل بشر به همراه داشته خطراتی را نیز به همراه داشته است. از جمله این خطرات آتش سوزی می باشد که خود همینحادثه به تنهایی باعث خسارات جانی و مالی نیز می شود و حال می توان تصور کرد که در هنگام همراه شدن زلزله و آتشسوزی چه فاجعه ای به وقوع می پیوندد. در این مقاله سعی شده تا در ابتدا به معرفی ساختمان پلاسکو برردازیم و تاریچهه انرا به صورت مچتصر بیان کنیم سرس به بیان دلایل فرو ریزش این سازه ی قدیمی و عظیم برردازیم که یکی از حوادث عظیمچند دهه اخیر می باشد که خسارت های جانی و مالی و اقتصادی فراوانی به بار آورد.

Keywords:

آتش سوزی در سازه های فولادی , آتش سوزی , قاب های خمشی ویژه فولادی , خرابی پیش رونده

Authors

سیدمحمدحسین کطاییان

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله، دانشکده عمران، دانشگاه سمنان، ایران

محسن گرامی

دانشیار دانشکده عمران، گروه مهندسی زلزله، دانشگاه سمنان، ایران