تاثیر فاصله شمع از راس شیب بر ظرفیت باربری اصطکاکی شمع های قرار گرفته در مجاورت زمین های شیب دار

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 698

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CCIVIL02_442

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396

Abstract:

بسیاری از برج های انتقال، ساختمان های بلند و پل های موجود در مسیر آزادراه ها و ریل های راه آهن در نزدیکی شیبهای بلند ساخته شده اند که متکی بر پی های عمیق (شمع) ها هستند. این سازه ها ممکن است تحت بارهای محوریبزرگی قرار داشته باشند.این مقاله به چگونگی کاهش ظرفیت باربری قایم شمع ها در مجاورت شیروانی های ماسه ای به کمک روش تفاضل محدودبا استفاده از نرم افزارFlac 3D می پردازد.به این منظور رفتار شمع الاستیک و خاک دارای رفتار الاستو پلاستیک با معیار گسیختگی موهر-کولمب فرض شده است و تاثیر پارامتر فاصله شمع از راس شیب بر روی ظرفیت باربری بررسیگردیده است.در مدلسازی از هندسه شیب با زاویه 45 درجه استفاده شده است که در این حالت میزان ظرفیت باربری با حالتقرارگیری شمع در زمین مسطح مقایسه گردیده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که با نزدیک شدن شمع به شیببا کاهش میزان خاک محصور کننده ظرفیت باربری شمع کاهش می یابد.

Authors

نگین ضیایی

دانشجوی کارشناسی ارشد ژیوتکنیک، دانشکده عمران و محیط زیست،دانشگاه تربیت مدرس

علی اکبر گلشنی

استادیار گروه ژیوتکنیک،دانشکده عمران و محیط زیست،دانشگاه تربیت مدرس