تعیین مسیر فشار بهینه در فرآیند هیدروفرمینگ ورق با استفاده از روش تبرید تدریجی

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 300

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JACSM-28-1_016

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1396

Abstract:

در فرآیندهای شکل دهی ورق، تولید قطعات مخروطی-استوانه ای در یک مرحله و با دقت بالا به دلیل وجود عیوب چروکیدگی و پارگی بسیار دشوار است. یکی از کاراترین روش ها در میان فرآیندهای هیدروفرمینگ ورق به منظور تولید قطعات مخروطی- استوانه ای، روش کشش عمیق هیدرودینامیکی با فشار شعاعی است. در این مقاله مسیر فشار شکل دهی به عنوان یکی از مهمترین پارامترهای موثر در این فرآیند، مورد بررسی قرار گرفت و در یک روش جدید با ترکیب روش اجزای محدود با استفاده از نرم افزار انسیس و بهینه سازی با الگوریتم تبرید تدریجی، مسیر بهینه فشار به دست آمد.

Authors

عباس هاشمی

دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.

محمد حسین پور

استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

سید محمدحسین سیدکاشی

استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه بیرجند.