ادغام سیستمهای مدیریتی لازمه تعالی سازمانی

Publish Year: 1388
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,534

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HSEOGI01_001

تاریخ نمایه سازی: 27 بهمن 1387

Abstract:

همانگونه که استقرار سیستم های مدیریت ایمنی ، بهداشتی ، محیط زیستی ومدیریت کیفیت جهت بهبود عملکرد یک سازمان امری اجتناب ناپذیر است بکارگیری روشهای علمی در دستیابی به اهداف آنها نیز امری لازم و حیاتی است و عدم بکارگیری و تقویت روشهای علمی وحدت سازمانی ، حاصلی جز عدم تعالی سازمانی درپی نخواهد داشت . دراغلب کشورهای صنعتی سیستم یکپارچه مدیریت کیفیت، بهداشت،ایمنی ومحیط زیست یکی ازپرکاربردترین سیستمهای مدیریتی برای رفع مشکلات محیط کار محسوب میشود، اما بکارگیری این سیستم مدیریتی نیازمند برنامه ریزی می باشد وعلاوه براین در صورتیکه در سازمان مورد پذیرش همگانی قرارنگیرد ، کارایی لازم را ندارد ، این بدان معنی است که حتی بهترین استانداردهای جهانی بدون وحدت سازمانی ارزش وکارایی مطلوب ندارد یعنی پیاده سازی آن شرط لازم است ولی برای تعالی سازمانی کافی نمیباشد. باید پذیرفت که در برنامه راهبردی، نیاز به تلاش مستمر و علاقه کافی افراد می باشد ، باید یک خط مشی مناسب، خوش بینانه و با انتظارات زیاد ارائه گردد،استانداردهای مناسب و آئین نامه های کار تدوین شوند وهمچون دیگر اهداف سازمان، به یکپارچگی در سازمان نیز اهمیت مشابهی داده شود، ارتباط سالم و باز در سرتاسر سازمان برقرار گردد،اهداف واقع بینانه باید در نظر گرفته شوند ،عملکردها باید بر اساس اهداف مورد نظر سنجیده شوند، مشکلات بین پرسنل بایستی بررسی شوند ،رفتار های مختلف افراد براساس استانداردهای قابل قبول ارزیابی شوند، رفتارواخلاق اسلامی به عنوان یک شرط برای استخدام افراد در نظر گرفته شود،باید نواقص شناسایی شده سریعا بر طرف شوند ، به مدیریت اطلاعات جدید و کافی داده شود تا عملکرد ا فراد مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد ورفتارهای نامناسب اصلاح شوند . نتیجه آنکه در اکثر سازماﻧﻬا ، اگرچه دوره های آموزشی وارزیابی برای شروع بکار پرسنل وجود دارد ولی جای فرایندهای ارزیابی ورتبه بندی مستمر آنها همچنان خالی می باشد که قابل تکمیل واصلاح است.

Authors

جعفر عشریه

کارشناس ارشد شرکت گاز استان مازندران ، مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی

مریم فروزان

کارشناس شرکت آب و فاضلاب مازندران