مقابله با جمینگ DRFM رادار دهانه مصنوعی به روش تغییر فاز در هر پالس

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 715

This Paper With 8 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICEEC01_153

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1396

Abstract:

تشکیل تصویر راداری به دلیل این که بتواند ویژگی های متنوعی از منطقه را برای کاربردهای گوناگونی از جمله شناسایی اتوماتیک اهداف نشان دهد، اهمیت دارد. یکی ازعواملی که باعث برهم زدن و فریب تصویر راداری می شود وجود جمر یا اخلالگر است. اخلالگرها انواع گوناگونی اعم از همدوس و ناهمدوس دارند. اخلاگر ناهمدوس به دلیل توان بالای مورد نیاز مفید نیست، ولی اخلالگر همدوس به دلیل فریب دادن تصویر اهمیت ویژه ای دارد. یکی از این نوع اخلالگرها، اخلالگر DRFM است که با ایجاد تاخیر زمانی در سیگنال برگشتی، رادار تصویربرداری را دچار فریب کرده و باعث ایجاد اهداف کاذب در تصویر می شود. در این مقاله روشی پیشنهاد می شود که با تغییر فاز یا نرخ چیرپ هر پالس سیگنال ناشی از این اخلالگر را در بخش پردازش رادار حذف کرده و تصویر واقعی و بدون ابهام از هدف نقطه ای را تشکیل می دهد.

Authors

محمد کاظم بیاتی

دانشجوی کارشناسی ارشد و دانشگاه امام حسین (ع)

سیدعلی محمد علوی

استادیار و دانشگاه امام حسین(ع)

محمدجواد حسن خان

کارشناسی ارشد و دانشگاه صنعتی شیراز