ارایه راه حلی بر مبنای الگوریتم های فراابتکاری در شبکه های گسترده برای بررسی پایداری درطراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته

Publish Year:

1396

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

376

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISOBM01_142

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1396

Abstract:

طراحی شبکه زنجیره تامین از تصمیمات مهم واستراتژیکی می باشد که بر مزایای رقابتی و تصمیم های دیگر زنجیره تامین تاثیر گذار است.درصورتی که بیشتر تصمیمات در حوزه زنجیره تامین بیشتر بر کارایی اقتصادی تمرکز دارد.پژوهش ارایه شده در این حوزه علاوه بر فاکتورهای اقتصادی،پایداری و عوامل زیست محیطی را برای تبدیل زنجیره تامین به عنوان زنجیره تامین سبز در خودگنجاده است.در این مقاله یک مدل برنامه ریزی خطی مختلط را به صورت چندهدفه فرموله نموده ایم.در مساله مورد نظر پایداری حلقه بسته ی طراحی شبکه زنجیره تامین به کار گرفته شده است. برای حل این مساله از دو الگوریتم کشتل وازدحام ذرات و همچنین دو الگوریتم پرکاربرد ژنتیک وشبیه سازی تبرید برای مقایسه استفاده نموده ایم.در پایان کارایی الگوریتم های پیشنهادی در این تحقیق برای کارهای آینده پیشنهاد داده می شود

Authors

عاطفهصمدی
عاطفه صمدی

دپارتمان مهندسی صنایع،دانشگاه شمال آمل،آمل

مصطفیحاجی آقایی کشتلی
مصطفی حاجی آقایی کشتلی

دپارتمان مهندسی صنایع و مدیریت سیستم،دانشگاه علم وفناوری مازندران،بهشهر