دیدگاه حسابداران مدیریت درباره نقش خود در حسابداری توسعه پایدار

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 343

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MOCONF08_210

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1396

Abstract:

هدف از این مقاله بررسی دیدگاه های حسابداران مدیریت درباره نقش خود برای توسعه پایدار در سازمان های متبوع می باشد. این مقاله از مباحث مطرح شده در ادبیات تحقیقی گذشته استفاده کرده است تا نقش ایفا شده توسط حسابداران مدیریت در حسابداری توسعه پایدار را نشان دهد. دیدگاه حسابداران مدیریت درباره نقش خود در حسابداری توسعه پایدار از طریق مصاحبه و تحقیقات میدانی انجام شده از حسابداران مدیریت سازمانهایی مختلفی مشخص شده است. این تحقیق از تیوری مشروعیت پیروی کرده است. حسابداران مدیریت سازمان های کوچک و متوسط نقش محدودی در حسابداری توسعه پایدار در مقایسه با حسابداران مدیریت سازمان های بزرگ تر ایفا می کنند. هم بستگی موجود میان نوع سازمان و اهداف کلی آن ها در دستیابی به توسعه پایدار دارای رابطه ای تنگاتنگ با نقشی است که حسابداران مدیریت این سازمان ها در حسابداری توسعه پایدار ایفا می کنند. تحقیق مذکور تحقیقی محدود است چرا که صرفا تحقیقی اکتشافی بر مبنای واحدهای تجاری کوچک رو به متوسط و بزرگ در نیوزیلند است. نقش حسابداران مدیریت در توسعه پایدار باید بیشتر مورد تایید مدیران ارشد سازمان ها قرار گیرد. مقاله حاضر مروری است بر بحث های اخیر و موضعی که حسابداری در مورد توسعه پایدار دارد و همین طور موانع موجود در راه به کار گیری روش های جدید توسعه پایدار توسط حسابداران مدیریت.

Authors

راضیه ماه آورپور

هیات علمی حسابداری دانشگاه پیام نور