بررسی تاثیر دمای عملیات حرارتی رسوب سختی بر مقاومت به خوردگی و مقاومت به سایش مته حفاری چاه های نفت

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 548

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

OGPH01_145

تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1396

Abstract:

در این پژوهش به بررسی تاثیر دمای عملیات حرارتی رسوب سختی بر مقاومت به خوردگی و مقاومت به سایش فولاد هادفیلد مورد استفاده در مته حفاری پرداخته شده است. برای این منظور، پس از تهیه 4 نمونه ی آستنیته شده از جنس فولاد هادفیلد، آنها را تحت عملیات حرارتی رسوب سختی در دمای 450، 500، 550 و 600°C به مدت 2 ساعت قرار داده و سپس در حمام آب خالص سریع سرد شدند. برای بررسی ریزساختار نمونه ها از میکروسکوپ نوری، برای بررسی مقاومت به سایش آنها از روش پین بر روی دیسک و برای بررسی مقاومت خوردگی نمونه ها از روشهای پلاریزاسیون پتانسیودینامک و طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی در محلول NaCl%3/5 استفاده شد. مشاهدات میکروسکوپ نوری نشان داد که افزایش دمای رسوب سختی منجر به افزایش میزان رسوبات و کاهش اندازه دانه های آستنیت در ریزستاختار فولاد هادفیلد می شود. نتایج آزمون های خوردگی نشان داد که با افزایش دمای عملیات حرارتی رسوب سختی، فولاد هادفیلد مقاومت خوردگی ضعیف تری نشان می دهد. نتایج آزمون سایش بر تاثیر افزایش دمای رسوب سختی بر بهبود مقاومت به سایش در فولاد هادفیلد مورد استفاده در مته حفاری چاه های نفت دلالت دارد.

Keywords:

فولاد هادفیلد مورد استفاده در مته حفاری , مفاومت به خوردگی , مقاومت به سایش , رسوب سختی

Authors

مسعود سبزی

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران

محسن سبزی

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران