شوک نفتی و بیماری هلندی :بررسی موردی ایران

Publish Year: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 462

This Paper With 30 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJER-16-48_002

تاریخ نمایه سازی: 23 دی 1396

Abstract:

در این مقاله بااستفاده از داده های ماهانه دوره 1973تا2007 و بکارگیری روش var ساختاری کیلیان شوک های ساختاری قیمت نفت را به پنج شوک یعنی شوک عرضه نفتی ناشی از اتفاقات سیاسی ایران شوک عذرضه نفتی ناشی از اتفاقات سیاسی اعضای اوپک دیگر شوک های عرضه شوک تقاضای جهانی و شوک تقاضای مخصوص نفت تجزیه کرده ایم سپس با استفاده از معادلات رگرسیونی جداگانه تخمین زده شده از روش ols بر مبنای داده های سالانه اقتصاد ایران تاثیر هر یک از این شوک های ساختاری را بر متغیرهای ااسی اقتصاد ایران و بروز بیماری های هلندی در ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ایم نتایج نشان می دهد که علایم بیماری هلندی الزاما در پی همه انواع شوک قیمتی نفت مشاهده نشده است اگرچه این نشانه ها بعد از شوک عرضه ناشی از اتفاقات سیاسی ایران کاملا مشهود است با توجه به نقش انحصاری دولت در تولید صادرات نفت ایران عجیب نیست اگر بگوییم که نحوه تاثیر گذاری شوک های قیمت نفت بر اقتصاد ایران تا حد بسیاری به نحوه عملکرد دولت پس از ورود شوک های مزبور وابسته است و بروز بیماری هلندی اجتناب ناپذیر نیست

Keywords:

شوک قیمتی نفت , svar , بیماری هلندی , نرخ ارز حقیقی , کالاهای قابل مبادله و غیر قابل مبادله

Authors

جاوید بهرامی

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

سمیرا نصیری

کارشناس ارشد اقتصاد