قاعده بهینه برای سیاست پولی با فرض پایداری تورم: مورد ایران

Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 409

This Paper With 28 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJER-17-51_003

تاریخ نمایه سازی: 23 دی 1396

Abstract:

امروزه استفاده از قواعد پولی به جای سیاست های اختیاری و صلاح دیدی به عنوان راهی در جهت افزایش اعتبار سیاست گذار و اثربخشی سیاست های پولی به حساب می آید و ارجحیت هدایت سیاست پولی از طریق یک قاعده پولی، تحت شرایطی توسط محققین به اثبات رسیده است. در این تحقیق به دنبال استخراج قاعده بهینه پولی در ایران هستیم به طوری که هدف میانی سیاست پولی طوری کنترل شود که کمترین خسارت و بالاترین سطح رفاه را به دنبال داشته باشد .بدین منظور از یک مسیله بهینه یابی پویا با هدف حداقل کردن تابع زیان بانک مرکزی، شامل مجموع مربعات شکاف محصول و تورم با قید محدودیت مکانیسم انتقال سیاست پولی استفاده می شود. از آنجا که وجود مسیله پایداری تورم در ایران توسط مطالعات مختلف به اثبات رسیده است، در این مقاله تابع زیان بانک مرکزی با فرض وجود پایداری تورم در نظر گرفته شده و قاعده بهینه با استفاده از تکنیک برنامه ریزی پویا استخراج گردیده است. مقایسه مجموع زیان بانک مرکزی در حالت اجرای قاعده بهینه استخراج شده و شرایط واقعی نشان می دهد که قاعده حاصله توانسته است سطح رفاه اجتماعی را افزایش دهد و بنابراین استفادهاز قاعده بهینه بر سیاست صلاحدیدی بانک مرکزی ارجحیت دارد.

Authors

مرتضی خورسندی

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

کریم اسلاملوییان

دانشیار بخش اقتصاد دانشگاه شیراز

سید حسین ذوالنور

دانشیار بخش اقتصاد دانشگاه شیراز