بررسی صفات مورفولوژیک سیب های گوشت قرمز ایرانی در مقایسه با تعدادی از ارقام بومی و تجاری

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 400

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JCI-16-1_001

تاریخ نمایه سازی: 23 دی 1396

Abstract:

بررسی شاخص های مورفولوژیک سیبهای گوشت قرمز ایرانی گامی اساسی برای بهبود کیفیت و تجاری سازی آنها است. در این پژوهش به منظور مطالعه تنوع ژنتیکی ارقام سیب گوشت قرمز ایرانی ، 17 صفت مورفولوژیک برای هشت ژنوتیپ گوشت قرمزحاجی قرمز،گوشت قرمز، عروس گوشت قرمز، شاهرو د- 10 ، پایه رویشیB.9 قزوین- 1، قزوین - 2 و قزوین - 3 ) و 12 رقم تجاری ایرانی و خارجی (شفیعی، گلاب کهنز، سلطانی شبستر ، رد دلیشز ، حیدرزاد ه ، گلاب صحنه ، گالا،شفیع آبادی، جاناتان، گ لدن دلی ش ز، گرانی اسمیت و فوجی)ا ندازه گیری ش د . دندر وگرام حاصل از تجزیه خوشه ای داده ها، کل ژنوتیپ ها را در هفت گروه دسته بندی کرد و کلیه ارقام خارجی و داخلی در گروه های مجزا قرار گرفتند . نتایج نشان داد که سیب های گوشت قرمز ایرانی، تفاوت مشهودی در رنگ گوشت داشتند. این تحقیق می تواند در معرفی ارقام گوشت قرمز سیب به بازار مصرف یا استفاده در برنامه های اصلاحی بسیار مفید باشد

Authors

شاداب فرامرزی

دانشجوی دکتری، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

عباس یداللهی

استادیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

حسن حاج نجاری

دانشیار، واحد دانهدارها، بخش تحقیقات باغبانی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج، ایران

عبدالعلی شجاعیان

استادیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران