تعیین میزان ریسک عدم قطعیت های موجود در قراردادهای آزاد راهی به روش BOT با استفاده از روش های آماری مطالعه موردی: ازاد راه ساوه سلفچگان

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 437

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SJCE-31-3_015

تاریخ نمایه سازی: 23 دی 1396

Abstract:

قراردادهای BOT را می توان یک روش مطمین جذب سرمایه ی خصوصی دانست که علاوه بر جبران کمبود منابعدولتی، کنترل استراتژیک دولت را بر پروژه ها حفظ خواهد کرد ایجاد ساختاری برای مدیریت ریسک های پروژه های آزاد راهی، اساس هر پروژه ی BOT در این خصوص است، که می تواند تضمین کننده ی موفقیت پروژه باشد. هدف این مطالعه تلاش برای ایجاد ساختار مدیریت ریسک در پروژه های BOT بزرگراهی کشور است لذا در این نوشتار با توجه به تجربیات گذشته در این زمینه و جمع آوری نظرات متخصصان کشور با مطالعات میدانی گسترده و اطلاعات آماری به دست آمده سعی شده است میزان ریسک در عدم قطعیت های موجود در پروژه های BOT آزاد راه های ایران با استفاده از نرم افزار SPSS مورد بررسی قرار گیرد.در این مورد به مطالعه ی موردی آزاد راه ساوه سلفچگان پرداخته شدهاست و نتایج به دست آمده می تواند کمک بسیاری به کارفرمایان و پیمانکارانی داشته باشد که می خوهند پروژه هایی از این قبیل را اجرا کنند.

Keywords:

مدیریت پروژه , مدیریت ریسک , BOT , پروزه های ازاد راهی

Authors

احسان اله اشتهاردیان

استادیار گروه مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه تربیت مدرس

مصطفی خانزادی

استادیار دانشکده ی مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

حسین فرشاد

کارشناسی ارشد دانشکده ی مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر