تحلیل انتشار صفحه یی ترک هیدرولیکی در سنگ شکننده ی نفوذناپذیر با در نظر گرفتن اثر اینرسی سیال

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 434

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SJCE-31-3_017

تاریخ نمایه سازی: 23 دی 1396

Abstract:

در این پژوهش ، یک روش تحلیلی برای تعیین میزان انتشار، بازشدگی و فشار سیال داخلی ترک در محیط کشسان به طور مثال برای سنگ های شکننده در حالت کرنشی صفحه یی ارایه شده است. سیال به صورت نیوتنی و غیر قابل تراکم با گرانروی ناچیز تحت نرخ ثابت در ترک تزریق می شود در بیشتر مطالعات پیشین اثر اینرسی در میزان رشد و بازشدگی ترک نادیده گرفته شد است. در این نوشته، روش تحلیلی اغتشاش هموتوپی برای در نظر گرفتن این اثر پیشنهاد شده است. در این حالت مقادیر سختی محیط نسبت به اینرسی و گرانروی سیال بیشتر است این روش نه فقط کارایی در نظر گرفتن اثرات اینرسی، بلکه اثرات دیگر ی همچون سختی بالای محیط کشسان و گرانروی بالای سیال را نیز دارد برای تایید و اعتبارسنجی این پژوهش با کارهای انجام شده ی پیشین مقایسه شده است.

Keywords:

شکست هیدرولیکی , سنگ های نفوذناپذیر شکننده , اینرسی , روش اغتشاش هموتوپی

Authors

علی عسگری

دانشجوی دکتری دانشکده ی مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

علی اکبر گلشنی

استادیار دانشکده ی مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس