تحلیل عملکرد دیواره ی میخکوبی در تثبیت دیواره ی گودبرداری های عمیق براساس سطوح خرابی سازه های مجاور گود

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 504

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SJCE-31-4_025

تاریخ نمایه سازی: 23 دی 1396

Abstract:

تخمین و ارزیابی اسیب های وارده به سازه های اطراف گود به واسطه ی جابجایی های زمین، از مسایل حایز اهمیت در ملاحظات مربوط به طراحی سیستم میخ کوبی در مناطق شهری است این مسیله در صورت حضور سازه های با عمر زیاد و یا با درجه ی استحکام پایین در مجاورت گود اهمیت بیشتری دارد. به واسطه ی نبود داده های مستند و دقیق و همچنین تعداد متغیرهای تاثیرگذار در پاسخ سازه ها به جابجایی های ناشی از گودبرداری، در حال حاضر معیارهای تخمین درجه ی آسیب سازه های مجاور گود، بسیار معدود و در بسیاری از موارد به واسطه ی محدودیت های موجود کاربردی نیستند. در این پژوهش سعی شده است با تکیه بر 10 مطالعه ی موردی و همچنین بهره گیری از آنالیزهای عددی و احتمالاتی، ضمن تحلیل عملکرد سیستم میخ کوبی در تثبیت دیواره ی گودبرداری های عمیق، به ارایه ی سطوح خرابی سازه های مجاور گود براساس تابع پتانسیل خرابی پرداخته شود. سطوح خرابی پیشنهادی در این نوشار، نشانگر میزان خرابی محتمل در سازه های مصالح بنایی مجاور دیواره های میخ کوبی شده، با توجه به فاصله ی قاب سازه از بر گود و به ازاء بیشینه ی مقادیر تغییر شکل افقی دیواره ی گود است.

Authors

ابراهیم نعیمی فر

دانشجوی دکتری دانشکده ی مهندسی عمران، دانشگاه تربیت مدرس

شهاب الدین یثربی

دانشیار دانشکده ی مهندسی عمران، دانشگاه تربیت مدرس

علی فاخر

دانشیار دانشکده ی فنی و مهندسی دانشگاه تهران

علی اکبر گلشنی

استادیار دانشکده ی مهندسی عمران، دانشگاه تربیت مدرس