CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی اثر نیترات، فسفات و کلرید بر جذب آنتی مونات در گیاه Achillea wilhelmsii

عنوان مقاله: بررسی اثر نیترات، فسفات و کلرید بر جذب آنتی مونات در گیاه Achillea wilhelmsii
شناسه (COI) مقاله: BIOCONF19_356
منتشر شده در نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

ناصر جمالی حاجیانی - دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی
سیدمجید قادریان - دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی

خلاصه مقاله:
آنتیموان یکی از عناصر سمی و غیرضروری برای جانداران است که به دو شکل آنتیمونیت یا آنتیموان III و آنتیمونات یا آنتیموان V در طبیعت یافت می شود و آنتیمونات گونه غالب آنتیموان در طبیعت است. این عنصر می تواند توسط گیاهان جذب شده و وارد زنجیره های غذایی شود. شناسایی مسیر جذب و ورود آنتیمونات در گیاهان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ناقل های آنیونی سلول گیاهی به عنوان یکی از مسیرهای احتمالی جذب آنتی مونات مطرح هستند. در این تحقیق جذب آنتیموان از طریق این ناقل ها مورد بررسی قرار گرفته است به این منظور اثر سه غلظت مختلف از آنیون های فسفات، نیترات و کلرید بر جذب آنتیمونات در سه غلظت در گیاه Achillea wilhelmsii مطالعه شد. بر اساس نتایج حاصل، غلظت های مختلف فسفات و نیترات هیچ اثر معنیداری بر جذب آنتی مونات در غلظت های متفاوت نداشت. اما در غلظت های بالای آنتیمونات، یون کلرید دارای اثر بازدارندگی بر جذب آنتیموان بود. بنابراین میتوان گفت که ناقل های نیترات و فسفات در جذب آنتیموان نقشی ندارند، ولی آنتیموان در غلظت های بالا می تواند از طریق ناقل های یون کلر وارد شود.

کلمات کلیدی:
آنتیمونات Achillea wilhelmsii، نیترات، فسفات، کلرید، ناقل

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/687852/