روش های سازه ای برای کنترل سیلاب های فصلی

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 579

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ESUD03_218

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1396

Abstract:

با توجه به این که خطرات ناشی از سیل جان بسیاری از انسان ها را تهدید می کند، امروزه آشنایی با این گونه خطرات و خسارات ناشی از آن ها، و همچنین راهکارهای ارزیابی و مقابله با آن از اهمیت بسیاری در سیستم های مدیریت شهری برخوردار می باشد. اساسا کنترل و مهار کامل سیالب بعلت عدم توانایی فیزیکی و اقتصادی بجز در پاره ای موارد عمال غیرممکن است. لذا کنترل سیالب در عمل به مفهوم کاهش خسارت سیالب است و عبارت است از هر روش، فعالیت و اقدامی که بمنظور کاهش اثرات وپیامدهای منفی سیل برای حفاظت سواحل، جان و مال انسانها و زمینها و تاسیسات مجاور رودخانه ها و بطور کلی دشت های سیالبی انجام می شود. معموال مالحظات اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و توانایی های فنی و تخصصی و شرایط منطقه موردنظر در انتخاب روش یا روش های مهار سیالب موثر است. در این مطالعه راهکارهای سازه ای برای کاهش آسیب پذیری ناشی از این پدیده و کنترل آن ارایه می شود.

Authors

میثم مصاحب

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه عمران، گرایش سازه ، دانشگاه آزاد اسلامی،بهبهان ،خوزستان، ایران

تورج صمیمی بهبهان

عضو هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان، گروه عمران،دانشگاه آزاد اسلامی، بهبهان،خوزستان ،ایران