تحلیل پروتکل احراز اصالت سبک وزن مبتنی بر تابع CRC

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 401

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCNIEE05_073

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1396

Abstract:

با استفاده گسترده از سیستم های RFID در سالهای اخیر، ایجاد امنیت و حفظ حریم خصوصی کاربران مورد توجه ویژهای قرار گرفتهاست. برای حفظ حریم خصوصی و فراهم کردن امنیت قابل قبول در این سامانه ها، اساسی ترین مساله، دستیابی به احراز اصالت صحیح میباشد و در این راستا پروتکل های احراز اصالت مختلفی برای ایجاد امنیت و حفظ حریم خصوصی کاربران RFID پیشنهاد شده است. شی و همکاران در سال 2014 یک پروتکل احراز اصالت فوق سبک وزن مبتنی بر تابع CRC براساس استاندارد EPC-C1G2 که یکی از مهمترین استانداردهای RFID به شمار می رود، را برای این سیستم ها پیشنهاد دادند و ادعا کردند که پروتکل آنها در برابر حمله های مختلف امنیت دارد. در این مقاله امنیت و حفظ حریم خصوصی پروتکل شی و همکاران بررسی شده و نشان داده میشود که پروتکل آنها دارای نقاط ضعفی است که پروتکل مذکور را در برابر حملات جعل هویت برچسب خوان و عدم همگام سازی آسیب پذیر می سازد.

Authors

علیرضا عبداللهی خوراسگانی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان

مهدی سجادیه

استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان