بررسی انواع روش های مشبک کاری در چاه های نفتی

Publish Year:

1395

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

2,141

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCPEEN02_026

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1396

Abstract:

از مهمترین و حساس ترین بخش های تکمیل چاه در صنعت نفت و گاز عملیات مشبک کاری می باشد. مشبک کاری عبارتست از ایجاد تونلی در دیواره چاه برای جریان یافتن سیال مخزن از میان لوله جداری سیمان شده به درون چاه و سرانجام رسیدن سیال به سطح می باشد. مشبک کاری ناقص و نامناسب علاوه بر آسیب به سازند، هزینه های مشبک کاری مجدد و یا اسید کاری را به دنبال خواهد داشت.در این پروژه با نگاهی اجمالی بر روش های مختلف انجام عملیات مشبک کاری سعی شده است دیدی صحیح و واضح از این عملیات به مهندسان نشان داده شود.

Authors

سهیلاهدایتی خواه
سهیلا هدایتی خواه

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نفت_بهره برداری،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد امیدیه،گروه مهندسی نفت

محمد رضاعادل زاده
محمد رضا عادل زاده

استادیاردکترای مخازن ،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد امیدیه،گروه مهندسی نفت

نداهدایی
ندا هدایی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نفت_مخازن،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد امیدیه،گروه مهندسی نفت

سعیدکرمی
سعید کرمی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نفت_مخازن،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد امیدیه،گروه مهندسی نفت