بررسی جریان خون در حلقه ی ویلیس در شرایط تغییرات گرانش

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,389

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CFD17_083

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1396

Abstract:

حلقه ی ویلیس به عنوان شریانهای مغزی معرفی میشود که وظیفه ی خونرسانی و همچنین اکسیژن رسانی به مغز را دارد. در این مطالعه برای بررسی جریان خون در مغز و همچنین تنش روی دیواره رگها در شرایط مختلف گرانش، از روشهای دینامیک سیالات محاسباتی((CFD استفاده شده است. در این راستا، دو شتاب گرانشی صفر و 1 مورد بررسی قرار گرفته است. تصاویر سی تی آنژیوگرافی1 دو بعدی به تعداد 248 قطعه برای هندسه مسیله استفاده شده است. شرایط مرزی با احتساب چند شاخگی و همچنین خودتنظیمی2، در ورودی و خروجی شریانها مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت با بررسی شرایط مختلف گرانشی تفاوتهایی در سرعت جریان خون در شاخههای اصلی حلقهی ویلیس و همچنین تنش روی دیواره رگها مشاهده شد. درحالتی که اثر گرانش در شبیه سازی اعمال شده بود مقدار حداکثر تنش برابر 1/750 پاسکال و در حالتیکه از گرانش صرف نظر شده بود مقدار آن برابر با 1/950 پاسکال شد. این رو، از نتایج بدست آمده از این پژوهش میتوان در آزمایشات فیزیولوژی فضانوردان استفاده کرد و با پیشبینی خطر پارگی رگها بر اساس تغییرات تنش روی دیواره، پزشکان میتوانند اقدامات لازم برای جلوگیری از هرگونه خطر احتمالی را انجام دهند.

Authors

محمدرضا سلطانی صدرآبادی

دانشجو کارشناسی ارشد هوافضا دانشگاه تهران

بهمن وحیدی

استادیاردانشگاه تهران

روزبه ریاضی

استادیاردانشگاه تهران