ارزیابی و طبقه‎بندی خواص توده‎سنگ در معادن روباز

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 490

This Paper With 12 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ARSE01_080

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1396

Abstract:

برای بهینه سازی عملیات آتشباری در معادن مورد مطالعه نیازمند مطالعه خصوصیات توده‎سنگ بودیم. بدین منظور از سه روش برداشت خطی، انکسار لرزه‎ای و آزمون‎های آزمایشگاهی بهره گرفته شد. خصوصیات 7730 ناپیوستگی در طول 1780 متر خط پیمایش اندازه‎گیری شد. جهت تعیین Vpf (سرعت امواج طولی در توده‎سنگ) 73 پروفیل لرزه‎ای به طول 1815 متر اجرا شد. همچنین برای تعیین خصوصیات ماده سنگ نظیر UCS (مقاومت تراکم تک محوری)، UTS (مقاومت کششی تک محوری)، دانسیته، Vp (سرعت موج طولی) و سختی اشمیت از آزمونهای استاندارد مربوطه بهره گرفته شد. برای ارزیابی مهندسی، توده‎سنگ مطابق طبقه‎بندی RMR طبقه‎بندی شد. در نهایت علاوه بر تحلیل آماری هر پارامتر و ارایه نتایج برای مناطق مطالعاتی روابطی برای برآورد RMR بر اساس نتایج لرزه‎نگاری و روابطی برای پیش‎بینی برخی خصوصیات ماده سنگ ارایه شد.

Authors

مجید اکبری

استادیار، زمین‎شناسی مهندسی، گروه مهندسی اکتشاف نفت، دانشکده شهید تندگویان، دانشگاه صنعت نفت، آبادان، ایران