کاربرد الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی عیارحد معادن روباز

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,048

This Paper With 13 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ARSE01_240

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1396

Abstract:

مسیله اساسی برنامه ریزی تولید، ایجاد راهکاری برای اجرای عیارهای حد استخراجی و برنامه ریزی تولید کوتاه مدت است. یکی از مهم ترین پارامترها در طراحی معادن روباز، تعیین عیار حد بهینه است. بهینه سازی عیارهای حد باهدف بیشینه کردن ارزش خالص فعلی در طول سال های عمر معدن، به دلیل وابستگی پارامترهای اقتصادی و طراحی به آن، از مسایل مهم و بنیادی در استخراج معادن روباز است. برای تعیین عیار حد بهینه معمولا از روش لین استفاده می شود. لین برای تعیین عیار حد بهینه با پذیرفتن عواملی ازجمله ظرفیت های استخراج از معدن، ظرفیت کارخانه تغلیظ و ظرفیت کارخانه تصفیه، ارزش زمانی پول و توزیع عیار کانسار، روش خود را ارایه داده است. در پژوهش حاضر برای تعیین عیار حد بهینه از روش الگوریتم ژنتیک، که جزء الگوریتم های هوشمند قرار می گیرد، استفاده شده است. برای این منظور با در نظر گرفتن دقت 0/001 درصد، عیارهای حد بهینه، مقدار تولید هر یک از واحدها و ارزش خالص فعلی محاسبه شده است. بر این اساس مقدار عیارهای حد بهینه 0/506 % تا 0/222% حاصل شده است. نتایج نشان می دهد که تعیین عیار حد با استفاده از این روش از دقت و سرعت بالایی برخوردار می باشد.

Authors

محمدرضا احمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین

رضا شکورشهابی

استادیار بخش مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین