بررسی نقش سفارشی سازی انبوه بر ارزش درک شده، رضایتمندی و وفاداری مصرف کنندگان به برندهای لوکس پوشاک

Publish Year:

1396

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

528

This Paper With 8 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ACONF03_403

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

Abstract:

بازار برندهای لوکس پوشاک در کشور ما با چالش جلب اعتماد، رضایت و وفاداری مصرف کنندگان به برندهای ایرانی رو به رو است. یکی از استراتژی هایی که امروزه توسط برندهای لوکس و معتبر دنیا به کاربرده می شود، برنامه های سفارشی سازی انبوه است. با بررسی مطالعات انجام شده، می توان مشاهده کرد که تاکنون مطالعه ای در زمینه استفاده از سفارشی سازی انبوه در برندهای لوکس انجام نشده است. بنابراین هدف از این مقاله بررسی نقش استراتژی سفارشی سازی انبوه بر ابعاد مختلف ارزش درک شده، رضایتمندی و وفاداری مصرف کنندگان به برندهای لوکس پوشاک ایرانی است. براساس نتایج بدست آمده، از میان ارزش های ادراک شده مصرف کننده، ارزش لذت جویی، سودمندگرایی و دستاورد خلاقانه بر رضایتمندی مشتریان نسبت به سفارشی سازی انبوه تاثیر می گذارد که در نهایت به وفاداری مصرف کنندگان به برندهای لوکس منجر می گردد. این استراتژی می تواند توسط تولید کنندگان برندهای لوکس در کشور به عنوان مزیتی رقابتی در جهت وفادارسازی مشتریان مورد استفاده قرار گیرد.

Authors

مهنوشمهران
مهنوش مهران

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، ایران

ابوالقاسمابراهیمی
ابوالقاسم ابراهیمی

دانشیار بخش مدیریت دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، ایران