الگوریتمی نوین در تشخیص سریع احساسات چهره

Publish Year:

1396

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

741

This Paper With 9 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CITCOMP02_130

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

Abstract:

با معرفی و پیشرفت حوزه ی یادگیری و بینایی ماشین ، تشخیص احساسات چهره به عنوان یکی از موضوعات جذاب و مهم پژوهشی، مورد توجه ویژه قرار گرفته است. همچنین با توسعه و فراگیری دستگاه های هوشمند قابل حمل، تشخیص بلادرنگ احساسات همراه با دقت کافی ، فضایی جدیدی را برای الگوریتم های موجود در این حوزه به وجود آورده است. در این مقاله، روش نوینی جهت تشخیص احساسات چهره ارایه شده است که از تعداد کمی از نقاط خاص صورت جهت تشخیص احساسات چهره اشخاص استفاده می نماید. روش پیشنهادی با استفاده از نقاط محدودی از چهره، طبقه بندی احساسات در 8 گروه را انجام میدهد. با توجه به کاهش اندازه بردار ویژگی مورد استفاده، بر خلاف بعضی از الگوریتم های موجود، رویکرد ارایه شده امکان دسته بندی دقیق اطلاعات با استفاده از منبع داده ناقص (کمبود یا نقص اطلاعات در منبع داده) را به وجود می آورد. به منظور بررسی دقت الگوریتم ارایه شده ، از منبع داده ی Cohn Kanade استفاده شده و نتایج حاصل، ارایه و با مقاله ی ]10[ مورد مقایسه قرار گرفته است

Authors

حسنعباسی
حسن عباسی

دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شریف

احسانتن قطاری
احسان تن قطاری

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف