مدلسازی فشار متوسط موثر موتور احتراق داخلی با استفاده از شبکه عصبی با در نظر گرفتن دینامیک رطوبت دیواره

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,217

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CSCG02_082

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

Abstract:

کنترل موتورهای احتراق داخلی و ارتقاء آن همواره مورد توجه بوده است. برای این منظور داشتن مدلی دقیق از موتور بسیار ضروری به نظر میرسد. ازطرفی دیگر شبیه سازی موتورهای احتراق داخلی به دلیل غیرخطی بودن آن بسیار پیچیده است. یکی از روشهای شبیه سازی موتورهای احتراق داخلی که هم سرعت پاسخ و هم دقت مناسبی دارد ، شبکه عصبی است. در این پژوهش مدلی با استفاده از دو شبکه عصبی پرسپترون چندلایه و توابع پایه شعاعی توسعه داده شده است که فشار متوسط موثر موتور را تخمین میزند و در انتها این دو روش با هم مقایسه میشوند. قبل از آموزش شبکه عصبی مدلی از یک موتور احتراق داخلی با استفاده از نرم افزار MATLAB توسعه داده شده است تا داده های مورد نیاز برای آموزش شبکه عصبی از آن بدست آید. هدف از این پژوهش نشان دادن امکان استفاده از شبکه های عصبی برای مدلسازی چنین سیستمهایی است.

Authors

محمود تقوی

کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر پلی تکنیک تهران، تهران

فیروز بختیاری نژاد

استاد، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر پلی تکنیک تهران، تهران