بررسی فنی و اقتصادی نیروگاه خورشیدی فتوولتاییک 30 مگاواتی در اقلیم تهران: حالت محور ثابت و محور متحرک

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 684

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ENCNFERENCE01_029

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

Abstract:

انرژی خورشیدی یکی از مهم ترین انواع انرژی های تجدیدپذیر در ایران است؛ زیرا اکثر مناطق کشور از توانایی قابل توجهی در استفاده از این انرژی برخوردار هستند. از محورهای مهم مطالعات امکان سنجی یک پروژه، ارزیابی اقتصادی آن است. توجیه اقتصادی، سبب اطمینان از سودمندی سرمایه گذاری بوده و موجب پایداری آن پروژه را فراهم می سازد. در این مقاله، به بررسی فنی و اقتصادی یک نیروگاه 30 مگاواتی در اقلیم تهران، با توجه بهالزام های موجود پرداخته شده است. با تحلیل اقتصادی و فنی نیروگاه خورشیدی، میزان انرژی خروجی به دست آمده در دو حالت سیستم محور متحرک و محور ثابت مقایسه شده است. همچنین، مقایسه ای از بازگشت سرمایه در هر دو حالت ارایه شده است. در این راستا از نرم افزارها RETScreen و PVSYST استفاده شده است.

Authors

ایمان کاظمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران دماوند

مجید زندی

گروه مهندسی انرژی های تجدیدپذیر دانشگاه شهید بهشتی

رقیه گوگ ساز قوچانی

گروه مهندسی انرژی های تجدیدپذیر دانشگاه شهید بهشت