بررسی پارامترهای تاثیرگذار در کیفیت لینک مخابرات نوری فضای آزاد

Publish Year:

1396

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

674

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICELE02_123

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

Abstract:

در سالهای اخیر به دلیل رشد ادوات ثابت و سیار مخابراتی، نیاز به پهنای باند بیشتر برای ارسال و دریافت سریع دیتا اهمیت یافته است. از این رو، بحث تبادل دیتا با استفاده از تکنیک بیسیم نوری که پهنای باند مورد نظر را فراهم می نماید، مطرح شده و مطالعات گستردهای در این زمینه در جریان است. همچنین پیادهسازی نسل پنجم (5G) مخابرات سیار بدون استفاده از تکنیک مخابرات نوری فضای آزاد، کار دشواری میباشد. به رغم مزایای بسیار این تکنیک، چالشهایی برای پیادهسازی وجود دارد که پراهمیت ترین آن وجود اغتشاش در فضای آزاد است. همچنین به دلیل وجود مولکول های مختلف با اندازه متفاوت، مه، باران و گرد و غبار، پرتو نوری پراکنده شده و عملکرد سیستم FSO کاهش مییابد. بر این اساس استفاده از پرتو با طولموج متفاوت، در عملکرد سیستم در شرایط آب و هوایی مختلف، در عملکرد سیستم تاثیر خواهد داشت. در این مقاله، نتایج شبیه سازی ها برای سیستم FSO که دارای پرتوی با طول موج مختلف است، آورده شده است. نتایج عددی نشان دهنده این واقعیت است که با افزایش طولموج پرتو نور، کیفیت سیستم بهبود یافته و امکان افزایش طول لینک فراهم میشود.

Keywords:

Authors

امینتهامی
امین تهامی

دانشجوی مقطع دکتری دانشکده برق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

اکبردرگاهی
اکبر درگاهی

استادیار گروه برق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

کامبیزعابدی
کامبیز عابدی

استادیار گروه برق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران