بررسی عملکرد سیستم مخابرات نوری فضای آزاد با استفاده از تکنیک مدولاسیون تطبیقی

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 555

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICELE02_124

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

Abstract:

در این مقاله، عملکرد بهره طیفی و احتمال قطع لینک در سیستم مخابرات نوری فضای آزاد با استفاده از مدولاسیون با مرتبهی تطبیقی MPSK و با استفاده از روابط دقیق ریاضی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین از توزیع K برای مدل کردن محو شدگی ناشی از اغتشاش کانال فضای آزاد استفاده شده است. در این تکنیک، یک مسیر فیدبک از گیرنده به فرستنده وجود خواهد داشت تا فرستنده از اطلاعات لحظه ای کانال اطلاع داشته باشد. علاوه بر اینکه، پیادهسازی روش تطبیقی باعث بهبود عملکرد سیستم مخابرات نوری فضای آزاد میشود، با استفاده از رابطه دقیق ریاضی ارایه شده در این مقاله، نتایج بدست آمده دقیقتر از نتایج ارایه شده در مقالات مربوط به این مبحث است. به عبارت دیگر، استفاده از تابع Meijer-G برای بررسی روابط مربوط به عملکرد سیستم، علاوه بر حاصل شدن نتیجهی دقیق، باعث ساده شدن روابط و نیز شبیه سازی های مربوط به عملکرد سیستم میشود که در آن دقت تحلیل وابسته به محدوده ی انتخابی برای پارامترها نمیباشد.

Authors

امین تهامی

دانشجوی مقطع دکتری دانشکده برق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

اکبر درگاهی

استادیار گروه برق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

کامبیز عابدی

استادیار گروه برق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران