تقویم گردشگری و طراحی شهری بر اساس معیار های اقلیم شناختی، مطالعه موردی: شهرستان ساری

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,002

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICMAR01_040

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

Abstract:

آب و هوا یکی از عوامل مهم و اثرگذار بر جنبه های مختلف زندگی انسان، بویژه سلامت و آسایش انسان است؛ اگر بناهای انسان ساخت با این عامل مهم هماهنگ باشند، هم آسایش انسان را فراهم می کنند، هم کاهش مصرف انرژی را در پی خواهند داشت. جهت بررسی آسایش اقلیمی و معماری همساز با اقلیم شهر ساری ، از آمار و اطلاعات 20 سالهی این شهر از جمله: دما، بارش، باد و رطوبت نسبی، همچنین از شاخص های اقلیم معماری دمای موثر، ماهانی و گیونی استفاده شده است. در این تحقیق مشخص شد که آسایش حرارتی در ساری در بیشتر شبها مناسب می باشد، ولی در بیشتر ماه های سال آسایش حرارتی در روز مناسب می باشد. باتوجه به نتایج بدست آمده، ماه های، فروردین، آذر، دی، بهمن و اسفند خارج از محدودهی آسایش بوده و سرما حاکم است و استفاده از وسایل گرمازا و سیستم های مکانیکی حرارتزا الزامی است. ماه های اردیبهشت، خرداد و آبان دارای شرایط آسایش و راحتی می باشند و ماههای تیر، مرداد و شهریور و نیمه اول مهرماه نیز گرم بوده و در روز شرایط آسایش وجود ندارد و باید از سیستم های تهویه کننده و سیستم مکانیکی خنک کننده استفاده شود. همچنین توصیه می شود که سقف بناها شیبدار و شاختمان رو به باد ساخته شوند به طوری که محل استقرار محور عرضی ساختمان در جهت جنوب غرب به شمال شرقی باشد؛ تا هم از انرژی خورشیدی در فصول سرد و هم از قدرت خنک کنندگی باد در فصول شرجی نهایت استفاده برده شود و هم ساختمان از بادهای مزاحم در امان باشد.

Keywords:

اقلیم , شهر ساری , شاخص ماهانی. دمای موثر

Authors

میثم طولابی نژاد

دانشجوی دکتری اقلیم شناسی ، دانشگاه خوارزمی تهران

نسرین بزمی

دانشجوی دکتری اقلیم شناسی ، دانشگاه آزاد واحد چالوس

زینب دولتشاهی

کارشناس ارشد اقلیم شناسی ، دانشگاه ارومیه