بررسی تاثیر چگالی جریان و چرخه کاری بر خصوصیات و رفتار خوردگی پوشش تیتانیا ایجاد شده به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 691

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IMES11_174

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

Abstract:

پوشش های تیتانیا به کمک فرایند اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی و با استفاده از منبع تغذیه DC پالسی تک قطبی و الکترولیت قلیایی روی تیتانیوم خالص ایجاد شد و تاثیر پارامترهای فرایند شامل چگالی جریان وچرخه کاری روی رفتار خوردگی و خصوصیات این پوشش ها مورد بررسی قرار گرفت. برای آنالیز فازی، مورفولوژی سطوح، و رفتار خوردگی بترتیب از پراش اشعه ایکس، میکروسکوپ الکترونی روبشی و منحنی های پلاریزاسیون استفاده شد. پراش اشعه ایکس وجود فازهای کریستالی روتیل و آناتاز را نشان داد. با افزایش چگالی جریان و کاهش چرخه کاری ضخامت پوشش بیشتر شده و ولتاژ شکست و در پی آن مقدار فاز روتیل افزایش پیدا کرده و عملکرد خوردگی را اصلاح کرده است. با انجام تست پلاریزاسیون نتایج مشابهی بدست آمد که با ایجاد پوشش های اکسیدی نسبت به تیتانیوم خالص، پتانسیل خوردگی سطح به مقادیر مثبت تر تغییر کرده و چگالی جریان خوردگی کاهش یافت بنابراین مقاومت به خوردگی بالا رفته و پایداری شیمیایی تیتانیوم بهبود پیدا کرد.

Authors

سید امین حسینی

دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد فلزی،

بنیامین یارمند

استادیار، مهندسی مواد، گروه فناوری نانو و مواد پیشرفته، پژوهشگاه مواد و انرژی

علیرضا کلاهی

استادیار، مهندسی مواد، گروه فناوری نانو و مواد پیشرفته، پژوهشگاه مواد و انرژی