ارزیابی الکتروشیمیایی آند های اکسید فلزی ترکیبی ( MMO ) در فرآیند الکترووینینگ مس

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,143

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IMES11_304

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

Abstract:

به طور سنتی آندهای به کار رفته در صنعت الکترووینینگ مس، آندهای پایه سربی بودند. به هر حال این آند ها با مصرف انرژی بالا و مقاومت به خوردگی پایین در حین عملیات کار می کنند. این مشکلات منجر به روی آوری به مواد آندی دیگر مانند آند های اکسید فلز ترکیبی MMO شده است. در این تحقیق با استفاده از آزمون های الکتروشیمیایی، تکنیک های مشخصه یابی، تست های پایداری و تست کاهش وزن تعداد دو نمونه آند سربی تولید داخل و خارج و یک نمونه آند MMO مورد مقایسه قرار گرفتند. تمامی آزمون ها با استفاده از نمونه الکترولیت واحد الکترووینینگ لیچینگ مس سرچشمه انجام شد. تست ها بر روی میزان خوردگی و ویژگی های سطح آندها متمرکز بود. نتایج نشان دهنده پایین ترین نرخ خوردگی ( ماکزیمم مقاومت پلاریزاسیون ) برای آند MMO، پس از آن آند سربی خارجی و در آخر آند سربی داخلی است. اطلاعات کاهش وزن سه نمونه آند در دانسیته جریان سلول الکترووینینگ نشان می دهد که آند MMO بیشترین مقاومت خوردگی را نسبت به دو آند دیگر داشته است.

Authors

پدرام شیرزاد

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی نفت، معدن و مواد، دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ایران

حمیدرضا فرنوش

استادیار، گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان، ایران،

معصومه ترابی

رییس هیدرومتالوژی واحد تحقیق و توسعه شرکت ملی مس سرچشمه

بابک قدمی

سرپرست عملیات الکتروینیگ واحد لیچینگ شرکت ملی مس سرچشمه