ازدیاد برداشت به روش میکروبی در مخازن نفتی جهت افزایش تولید

Publish Year:

1396

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

725

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MCIS03_120

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

Abstract:

امروزه بخش عظیمی انرژی جهان از نفت خام حاصل می شود. بخش زیادی از این منبع با ارزش و غیر قابل تجدید پس از روش های استخراج در حفاری ها در اعماق زمین باقی می ماند. بعلاوه، نیاز وحشتناک تولید سوخت خام جهت جبران افزایش تقاضای انرژی بشدت درحال افزایش است که نشان دهنده ی ضرورت فرایندهای تقویت کننده ی بازیابی سوخت EOR است. این روش ها در تلاشند که بر مهم ترین موانع در مسیر بازیابی مناسب سوخت مانند، قابلیت نفوذ (تراوایی) پایین بعضی از مخازن، ویسکوزیته ی بالای نفت خام و کشش سطحی بالای آب نفت که ممکن است باعث مویینگی زیاد که منجر باقی ماندن سوخت در مخازن سنگی می شوند، فایق آیند. (Bubela, 1987) ازدیاد برداشت میکروبی (MEOR) ، یکیاز روش های EOR است که شامل مجموعه ای از تکنیک ها است که در آن از میکروارگانیسم ها و محصولات متابولیکی آنها برای گسترش براداشت نفت خام از مخازن صخره ای استفاده می کنند. ایده ی افزایش ازدیاد برداشت به روش میکروبی برای اولین بار توسط بکمن در سال 1221 اریه شد. استفاده از میکروب ها جهت تولید گاز به منظور افزایش بازده و یا دفع موادی که باعث کاهش غلظت و گران روی نفت و انتقال آسان آن به سمت چاه های تولیدی میشود، تحت روشی به نام MEOR انجام می شود. روش های میکروبی از روش های نوین افزایش بازده ذخایر به شمار می رود که این روش از جنبه های نوین کاربرد علوم بیو تکنولوژی در صنعت نفت می باشد.

Keywords:

Authors

حسینقاسمی
حسین قاسمی

دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی خارگ

هوشنگمظهری
هوشنگ مظهری

دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی خارگ

محمدرضاخزایی
محمدرضا خزایی

دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی خارگ

عرفانفرهمند
عرفان فرهمند

دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی خارگ