جستاری بر مفهوم بلوک شهری در رویکردهای چهارگانه؛ توسعه پایدار، بلوک اجتماعی،گشتالت و توسعه پیاد ه محور

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,593

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCSDUS07_163

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

Abstract:

بلوک شهری به عنوان یکی از عناصر اصلی سازنده مورفولوژی شهری مطرح است، بنابراین با دیگر عناصر ساختاری شهر، همچون ساختمانها و به ویژه خیابانها، در ترازی مشابه قرار می گیرد. اما همواره هنگامیکه از فضاهای شهری سخن میرانیم نقش سایر عناصر مورفولوژی شهری همچون خیابان ها و ساختمانها پر رنگتر بوده، و گویی بلوکها همواره به عنوان محصول فضای باز درنظر گرفته شده اند و کمتر نقش مجزایی برای آن قایل شده ایم. در این مقاله با دیدی سوژه انگارانه به بلوکهای شهری، این مفهوم را از رهگذر چهار رویکرد توسعه پایدار، بلوک اجتماعی، گشتالت و توسعه پیادهمحور، محور اصلی بحث قرار داده و در نهایت تلاش شده تا کاربست رویکردهای مذکور در مفهوم بلوک شهری مورد بررسی قرار گیرد.

Authors

امیر شکیبامنش

استادیار گروه شهرسازی دانشگاه هنر تهران

بیتا ابراهیمی

دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه هنر تهران